Nazwa Beneficjenta: „Fabryka Transformatorów w Żychlinie” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 70, 99-320 Żychlin
Tytuł Projektu: „WPROWADZENIE NA RYNEK ZINTEGROWANEGO UKŁADU DO KOMPENSACJI PRĄDÓW ZIEMNOZWARCIOWYCH, BĘDĄCEGO WYNIKIEM PRZEPROWADZONYCH SAMODZIELNIE PRZEZ FABRYKĘ TRANSFORMATORÓW W ŻYCHLINIE PRAC B+R”
Cel Projektu: „Celem realizacji inwestycji jest wdrożenie w Fabryce Transformatorów w Żychlinie wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, których rezultatem jest zintegrowany układ kompensacji prądów ziemnozwarciowych, składający się z transformatorów oraz dławików gaszących w rozmaitych dostępnych konfiguracjach, zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta.”
Planowane efekty: „Zwiększenie konkurencyjności Fabryki Transformatorów w Żychlinie na rynku krajowym i zagranicznym”
Wartość Projektu: 9 721 920,00 PLN
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w Projekt: 3 477 760,00 PLN