Kodeks Postępowania

Firma FTZ dbając o wysokie standardy etyki biznesowej oraz uczciwości opracowała Kodeks Postępowania który określa zasady i obowiązki ogólnie przyjęte za właściwe a w szczególności:

  1. Prawa człowieka

FTZ postępuje zgodnie z następującymi praktykami :

  1. Uczciwe warunki pracy oraz niezatrudnianie nieletnich

FTZ ma obowiązek zapewnienia uczciwych warunków pracy, a w szczególności:

FTZ nie będzie tolerowała ani wykorzystywała pracy nieletnich na żadnym etapie prowadzonej przez siebie działalności, co byłoby sprzeczne z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa.

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z zasadami BHP zapewni bezpieczne miejsce pracy wszystkim swoim pracownikom.

  1. Odpowiedzialność za środowisko

FTZ postępuje zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prowadzi działalność biznesową w sposób odpowiedzialny, przyjazny dla środowiska.

  1. Etyka w prowadzeniu działalności biznesowej

Prowadząc działalność biznesową FTZ postępuje w sposób etyczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności :

  1. Planowanie ciągłości działania

FTZ wdroży procedury mające na celu ograniczenie możliwości narażenia na działalność terrorystyczną, przestępczą, ryzyko związane z prowadzeniem działalności biznesowej, pandemie, katastrofy naturalne oraz powiązane istotne wypadki.